Predstavenie 

Ak chceme vykonávať údržbu strojov a zariadení musíme ovládať problematiku prevádzky a údržby strojov a zariadení.  Ako spoločnosť ktorá takúto prácu vykonáva musíme mať  znalosti a praktické zručnosti z konštrukcie, obsluhy, prevádzky, údržby strojov a zariadení. Naší pracovníci majú široke uplatnenie v riadení údržby v strojárskych a iných odvetviach priemyslu, v oblasti služieb súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj samostatnú činnosť v oblasti údržby strojov.

Naši pracovníci ovládajú metodiku a postupy prevádzky strojov a zariadení, májú znalosti z konštrukcie a obsluhy strojov, ovládajú metodiku  technických a prevádzkových systémov, metodiku postupov a tvorby komplexných údržbových činností pri údržbe strojov a zariadení nasadených vo výrobných a nevýrobných systémoch. Vedomosti sú doplnené pravidelne internými školeniami v oblastiach prevádzky strojov a postupov údržbových činnosti spojených s prevádzkou strojov a zariadení pri zohľadnení reálnej interakcie na vplyvy prevádzky a prostredia.

Prečo si vybrať nás
 • Profesionálný a pravideľne vzdelávaný personál
 • Pravidelná kontrola kvality na mieste výkonu služieb
 • Profesionálný prístup ku klientom a ich potrebám
 • Kontinuálné zlepšovanie postupov a procesov
 • Zodpovedný prístup k potrebám interných zamestnancov
 • Poskytujeme služby v oblasti údržby strojov a zariadení, máme znalosti a praktické zručnosti v prístupoch a tvorbe postupov riadenia prevádzky a údržby pri komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia. Naša spoločnosť pomáha klientom v komplexných údržbových systémov, v riadení, organizovaní a technickej príprave údržby strojov a zariadení ako aj v technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku strojov a zariadení.

  • Úprímnosť a vzťah založený na absolútnej dôvere
  • Dôkladný prístup k BOZP na pracovisku
  • Pravidelné riadenie a monotorovanie rizík na pracovisku
  • Rýchlé a promtné riešenie požiadaviek a želaní klientov
  • Bezúhonosť, flexibilita, slušnosť a spolupatričnosť