Náš prístup

Za kľúčový považujeme proaktívny prístup založený na princípe Continual Service Improvement. Pravidelne vyhodnocujeme kondíciu servisných služieb v prevádzke a proaktívne navrhujeme zmeny do ďalšieho obdobia.

Pre mnoho organizácií sa zlepšovanie údržby stáva projektom až v momente zlyhania a následného ohrozenia chodu produkcie alebo prevádzky. Po odstránení hrozby sa spravidla na systém zlepšovania rýchlo zabudne a opráši sa až pri výskyte ďalšej väčšej chyby. Aby však firma a jej služby v prevádzke boly úspešné, musí byť kontinuálne zlepšovanie služieb pevne zakotvené v kultúre firmy a musí sa stať jej bežnou aktivitou.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na túto činnosť a zameriava sa na udržanie a zlepšovanie kvality služieb poskytovaných našim klientom. Kombinujeme princípy, postupy a metódy z manažmentu kvality, zmenového riadenia a operačného riadenia, pričom sa venujeme zlepšeniu každého štádia cyklu služieb, súvisiacich procesov, aktivít a podporných procesov.   Prístup kontinuálneho zlepšovania služieb nám poskytuje postup pri identifikácii a implementácii vhodných riešení a zlepšení.

Výhody pre klienta

 • Riešenie problémov v princípe - interný dodávateľ a zákazník
 • Riešenie problémov spolu s nami
 • Minimalizácia dodávaných množstiev
 • Zlepšovanie pracovného prostredia
 • Zlepšovanie kvality dodávok

 • Spresnenie termínov dodania
 • Zvyšovanie bezpečnosti práce
 • Zlepšovanie organizácie práce
 • Zlepšenie podnikovej kultúry
 • Znižovanie cien a nákladov

 • Zvyšovanie produktivity
 • Zlepšovanie komunikácie
 • Znižovanie nákladov
 • Zvyšovanie kvality