Náš zámer

Zlepšovacie a udržiavacie aktivity sú navzájom paralelné. Rovnako ako sa snažime udržiavať výkonnosť na požadovanej úrovni, hľadáme aj nové metódy, nové technológie, efektívnejšie zariadenie atď. Na pracovisku má každý pracovník vo svojej pracovnej náplni obidva druhy aktivít. Pri dosiahnutí ideálného vzájomného pomeru obidvoch zložiek pracovní tím odráža hierarchické postavenie a zlepšovanie procesov.

Náš manažment venuje väčšinu svojho času zlepšovacím aktivitám vo vzťahu k strategickému pohľadu na na chod a činnosť údržby a požiadavkám trhu, ale zároveń je schopný venovať sa udržiavacim aktivitám. Na druhej strane naši pracovníci venujú väčšinu svojho času udržiavacím aktivitám ale musia taktiež byť schopný myslieť, pochopiť a rozvijať procesné postupy vlastných prác k dokonalosti.

Našim zámerom je zlepšovanie procesov a aktívne zapojiť čo najviac pracovníkov do riešenia problémov a odstraňovať tak plytvanie vo firme, či na pracovisku

 • Snažíme sa zapojit čo najvačší počet pracovníkov do riešenia problémov a firemných procesov
 • Vytvárame systém a pracovné tímy umožňujúce využiť myšlienkový potenciál každého pracovníka
 • Motivujeme pracovníkov k aktivnému prístupu v riešeni problémov a zlepšovaní procesov

Výhody pre pracovníkov

 • Vzdelávanie - ak chce pracovník problém vyriešiť, musí mu rozumieť
 • Zlepšenie podnikovej kultúry (komunikácia, informovanosť, atď.)
 • Lepšia možnosť riešenia problémov spolu s klientom

 • Zlepšovanie pracovného prostredia
 • Motivácia - aktívne zapájať ludi do riešenia problémov
 • Eliminovanie stereotypnej, monotónnej práce

 • Zvyšovanie bezpečnosti práce
 • Hodnotenie a odmeňovanie
 • Podpora tímovej práce