Integrácia a výhody

Špecializujeme sa na servisné služby a zabezpečujeme kvalifikovaných a skúsených pracovníkov. Naša spoločnosť preberá zodpovednosť za každodenné problémy vaššich objektov a zariadení pričom sa môžete plne sústrediť a venovat svojej hlavej obchodnej činnosti. Spôsob, akým zabezpečujeme alebo vykonávame integrované riešenie pre našich klientov sa tiež nazýva "Hiring", čo znamená, že ako klient si môžete prenajať všetky služby pre vašu spoločnosť priamo u nás ako externého poskytovateľa služieb. 

Hlavným dôvodom využitia našich servisných služieb je zlepšiť hlavnú činnost vašej spoločnosti a odbremeniť vášu organizáciu od činností, ktoré nesúviasia s vašou hlavnou podnikateľskou činnosťou.  Ak sa rozhodnete pre naše služby získavate odbornosť, precíznosť, možnosť znižovania operatívných nákladov ako aj  možnosť znížovania prevádzkových nákladov. 

 Prečo využiť naše služby

Zdá sa, nelogické, aby spoločnost najímala vysoko dôležité služby. Ale akonáhle sa pozriete na všetky veci, ktoré musí organizácia urobiť a zvládnúť službu interne je viac zrejmé, prečo veľa organizácií obrátilo svoju pozornosť na externého dodávateľa v porovnaní s internou prevádzkou.

Ak sa služba poskytuje interne, musí spoločnosť

 • Poskytovať školenia a rozvoj pre zamestnancov
 • Riešiť prevádzkové a administratívné otázky
 • Poskytnúť zamestnancom pracovné prostredie
 • Poskytnúť potrebné technologické predmety 
 • Vykonávať pohovory a proces prijímania
 • Poskytnúť riešenie pre potreby zamestnancov
 • Kompletné mzdové a personálné povinnosti 
 • Nájsť kvalifikovaných zamestnancov
 • Operatívné náklady

Ak chcete aby vaša organizácia udržala náskok a zamerala sa na vlastné kľúčové činnosti, naša spoločnosť vám to s radosťou pomôže dosiahnuť.

Služby ktoré sú spravidla nepretržité, vyžadujú nepretržité pokrytie, špeciálné zdroje a riadenie odozvy. Tento krok je nutný, pretože reakcie sú generované na základe náhodného výberu vonkajšími silami, skôr než z vnútorného riadeného plánu. Služby tohto typu vyžadujú pokrytie počas neprítomnosti primárneho zdroja ako aj vyššie náklady.

Napríklad:
 • Plánovanie voľna - dovolenka
 • Neplánovanie náhrad pri chorobe
 • Neplánovanie náhrad pri voľne z rodinných dôvodov
 • Materská dovolenka
 • Návšteva u lekára
 • Atď...

Výhody našich služieb.

 • Orientácia klienta na kľúčové podnikateľské činnosti
 • Zdielanie rizika s našou spoločnosťou
 • Schopnosť uvoľniť zdroje na iné použitie
 • Máte pravidelné a nezmenené plánovanie cash-flow
 • Môžete získať väčšie časové úspory a kvalitu
 • Oveľa väčšiu efektivitu a produktivitu
 • Možnosť znížiť mzdové a režijné náklady až o 40%.