Predstavenie

Facility management je integrácia procesov v organizácii udržiavať a rozvíjať dohodnuté kontinualné služby, ktoré podporujú a zlepšujú efektivitu primárnej činnosťi a fungovania organizácie. Facility služby v podstate zahŕňajú viacero disciplín na zabezpečenie funkčnosti vybudovaného prostredia integráciou ľudí, miesta, procesov a technológií.“ FM identifikuje riadenie multi-disciplín prostredníctvom ľudí, procesov a technológií v zastavanom prostredí a riadenie ich vplyvu na ľudí na pracovisku,  preto kombinujeme zdroje a činnosti tak aby slúžily každému klientovi a ktoré budú mať zásadný význam pre úspech každej organizácii. 

Na podnikovej úrovni, prispievame k dodávkam strategických a prevádzkových cieľov. Na úrovni riadenia na dennej báze sa snažíme so všetkých síl priniest efektívnu správu majetku, ktorá poskytuje bezpečné a efektívné pracovné prostredie a ktoré je nevyhnutné na výkon podnikania - bez ohľadu na jeho veľkosť a rozsah.

Tradične služby rozdelujeme  na dve oblasti ‘hard’ and ‘soft’ services.  Hard services sa týkajú stavebných systémov a možno ich tiež považovať za tradičnejšie služby.

Hard services:

 • Údržba budov
 • Údržba klimatizácie
 • Dekorácie a renovácie
 • Údržba výťahov a eskalátorov
 • Údržba protipožiarneho systému 

Soft services:

 • Upratovanie
 • Recyklácia a odpadové hospodárstvo
 • Riadenie a kontrola BOZP
 • Kontrola škodcov
 • Údržba a starostlivost o pozemky

Ďalšie služby môžu zahŕňať:

 • Stahovanie, alokácia kancelárií
 • Služby zasadacích miestností
 • Správa vozového parku
 • Manažment priestorov
 • Poštové služby
 • Recepčné služby

Inovácie / Technológia

Nové trendy a inovácie sledujeme interne v našej spoločnosti. Naše manažérske a technické tímy vyhľadávajú nové produkty, riešenia a podporné procesy. Snažíme sa zdieľat skúsenosti s profesionálmi na trhu a chceme vedieť, ako nové technológie, procesy fungujú a čo prinášajú. Takto pripravení ponúkame produkty a riešenia: podporné nástroje pre riadenie služieb, náradie pre výkon služieb, základnú procesnú infraštruktúru.(reporty, analýzy, procesné riadenie, plánovanie a pod.)

Uvedomujeme si, že technologická inovácia pomáha, len keď je správne použitá. Najmä podporné nástroje na riadenie činností nestačí len zaviesť či aplikovať, treba ich nastaviť, optimalizovať procesy, aby slúžili tak, ako majú. Je to obrovská práca pre nás, samozrejme v súčinnosti s klientom, ale ak je dobre zvládnutá, prináša ovocie.

Prečo si vybrať nás?

 • Profesionálný a pravideľne vzdelávaný personál
 • Použitie ekologicky šetrných výrobkov a materiálov
 • Pravidelná kontrola kvality na mieste výkonu služieb
 • Profesionálný prístup ku klientom a ich potrebám
 • Kontinuálné zlepšovanie postupov a procesov
 • Zodpovedný prístup k potrebám interných zamestnancov

 • Uprímnosť a vzťah založený na absolútnej dôvere
 • Dôkladný prístup k BOZP na pracovisku
 • Pravidelné riadenie a monotorovanie rizík na pracovisku
 • Rýchlé a promtné riešenie požiadaviek a želaní klientov
 • Bezúhonosť, flexibilita, slušnosť a spolupatričnosť
 • Pravidelní reporting klientom

Naša zodpovednosť je poskytnúť a riadiť širokú škálu služieb pre našich klientov našimi zamestnancami,  na pôde vašej organizácie