O nás

SmartShell Services s.r.o. bola založená v roku 2016 ako rodinná firma človekom, ktorý pracoval ako kontraktný manažér v oblasti dodávky služieb a má silné a dlhoročné skúsenosti v riadení a dodávke podporných služieb pre rôznorodých klientov v zahraničí. Profesionálné skúsenosti zo zahraničia, respektíve z Veľkej Británie, ktoré nadobudol pri poskytovaní služieb a riadení nevyhnutných operačných procesov v oblastiach služieb s kapacitami až do 300 pracovníkov, založil spoločnosť s rovnakým poslaním na Slovensku. Spoločnosť SmartShell Services s.r.o. je  odhodlaná poskytovať rovnako kvalitné služby bez kompromisov a bez ohľadu na povahu alebo veľkosť vašich priestorov. Ako spoločnosť sa neustále sa snažíme zlepšiť a kontrolovať naše systémy kvality s úmyslom dodávať služby, ktoré zodpovedajú a prekračujú očakávania našich klientov.

Náš prístup

Hladká koordinácia procesov našich služieb s procesmi a postupmi klientov je pre nás veľmi dôležitá. Úzko komunikujeme a staráme sa o všetkých klientov individuálne tak, aby naša práca na pracovných systémoch a postupoch bola v súlade s prostredím klienta. To nám umožňuje poskytovať plynulé a profesionálné služby, na vysokej úrovni.

Staráme sa o služby, ktoré poskytujeme

Poskytovať podporné služby znamená pochopiť zložitosť technologických a odborných znalostí a znalosť rôznorodosti klientov a ich organizačnej kultúry, ako aj infraštruktúry a obchodného portfólia. Takže ak chceme dodávať výnimočné služby, musíme poznať potreby a prostredie klientov a prísť s vhodným riešením, ktoré spĺňa ich očakávania.

Naša práca začína vo fáze analýzy a návrhu optimálneho riešenia pre každého klienta individuálne, kde prispievame v oblasti infraštruktúrnej architektúry a štandardov, ďalej pokračuje fázou návrhu služieb, možných procesných postupov, a podporných nástrojov a končí fázou úplnej implementácie služby.

Kontinuálne sa zlepšujeme

Podstatou našej práce je, že implementujeme a následne prevádzkujeme a podporujeme servisné služby. Implementácia je však zároveň kvalitatívny zásah do procesov a prostredia klienta, takže obe strany musia byť schopné reagovať na zmeny, ktoré prídu. Na tento fakt sme pripravení a sme schopní úspešne riadiť zmeny.

Za kľúčový považujeme proaktívny prístup založený na princípe Continual Service Improvement. Pravidelne vyhodnocujeme kondíciu servisných služieb v prevádzke a proaktívne navrhujeme zmeny do ďalšieho obdobia. 

Pevne veríme, že zabezpečenie najvyššej kvality je priamo úmerné k miestu skutočného doručenia našich služieb, preto sme zaviedli niekoľko opatrení na kontrolu kvality, ktoré fungujú, a navyše máme stály dohľad a procesné riadenie na mieste poskytovania služieb, tak aby zabezpečili, že služby pre nášho klienta sú udržiavané v najvyššom možnom štandarde. Nesľubujeme, čo nemôžeme splniť a neohrozíme žiadnu spoluprácu nezodpovedným konaním. Sme a budeme vždy úprimný ku klientom.