Naše povinosti

Prístup k životnému prostrediu

Súčasťou našich podnikových aktivít je záujem o otázky ochrany životného prostredia a o našu spoluúčasť pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti. Preto venujeme väčšiu pozornosť rozvoju a použitiu materiálov, výrobkov, procesov a postupov, ktoré znížia dopad na životné prostredie.

Zaviazali sme sa neustále zlepšovať našu výkonnosť, aby sme minimalizovali dopad na životné prostredie v našich činnostiach. Ochrana životného prostredia, výber ekologicky šetrných zdrojov a zabránenie škodlivých vplyvov je cieľ nášho podnikania a osobitne pre poskytovanie prevádzkovej dokonalosti a vynikajúci zákaznícky servis.

Rozvoj pracovníkov 

Cieľom našej spoločnosti je vytvoriť zdravé a efektívne pracovné prostredie. Náš prístup je založený na postupoch, metódach a kvalifikovaných zamestnancoch. To znamená zabezpečiť, aby klienti obdržali podrobné, profesionálné a na jednotnej úrovni kvality dodané služby. Pre zaručenie výborných výsledkov našich služieb každý člen nášho tímu odbrží relevantné školenia v pracovných metódach a postupoch. Naša spoločnosť má štandartné operačné postupy pre všetky činnosti a oblasti našich aktivít. Tento prístup znamená, že naši klienti obdržia trvalo vynikajúce služby.

Budujeme tím pracovníkov nastavených na rovnaké hodnoty a ciele našej spoločnosti, tím profesionálov, ktorý si rozumejú aj na vysokej odbornej a technickej úrovni. Koncentráciou odborníkov a ich každodennou reaktívnou a proaktívnou prácou sa tak usilujeme o dôveru klientov. Naša spoločnosť zabezpečuje a poskytuje pravidelné odborné a podporné školenia v oblastiach našich činností pre jednotlivcov ako aj pre celé pracovné tými.