Naše služby

Naša spoločnosť poskytuje komplexné zabezpečenie služieb , ktoré súvisia s s prevádzkovými a priemyselnými inžinierskymi službami po celom území Slovenskej republiky. Podpornými činnosťami ako sú elektrotechnické a mechanické montážne služby, technická podpora budov, servis technologických zariadení, opravy a podporné služby pre priemyselné organizácie a developerské projekty,  preberáme na seba všetky aktivity ktoré niesú hlavnou činnosťou klienta, čím naším klientom odpadajú všetky organizačné a personálné starosti spojené s výkonom takýchto prác.

Naším klientom tak vzniká priestor plne sa sústrediť na hlavný predmet činnosti. Ďalšou výhodou pre klienta je zníženie administratívnej náročnosti a redukcia prevádzkových nákladov spojených s danými činnosťami.


Údržba strojov a zariadení

SmartShell Services s.r.o. poskytuje plne integrovaný balíček služieb v oblasti údržby, opráv a podporných služieb. Zabezpečujeme integrované služby, ktoré vám pomôžu:


 • Úplná interná údržba /Outsourcing
 • Riešenie problémov strojov a zariadeni
 • Opravy a údržbu zariadení
 • Preventívna údržba 
 • Plánovaná údržba

Dodávame precízné služby a širokú škálu produktov, tak aby vyhovovali vašim očakávaniam.


Priemyselné služby

Poskytujeme plne integrovaný balík služieb, opravy a podporné služby pre priemyselné organizácie, developerov a stavebné projekty. Poskytujeme  pre našich klientov  technické riešenia. 


 • Elektromontážne práce v priemysle
 • Elektrické inštalácie
 • Mechanické montážne služby
 • Servisné modernizácie a opravy
 • Montážné služby výrobných liniek

Poskytujeme vyškolených odborníkov, ako sú elektrikári, technici a špecializovaní remeselní pracovníci. 


Naše služby vieme poskytnúť rôznorodým klientom ako sú:

 • Administratívné a skladové priestory 
 • Priemyselné a výrobné spoločnosti
 • Zdravotníctvo a ambulancie
 • Sprácovské spoločnosti
 • Skôlky, školy a vzdelávacie organizácie
 • Obchodné priestory a predajne
 • Súkromné domy a byty
 • Stavebné spoločnosti
 • Reštaurácie a jedálne
 • Realitné kancelárie